МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА

Лиманського міського Центру позашкільної роботи

РОБОТИ НАД ЄДИНОЮ МЕТОДИЧНОЮ ТЕМОЮ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

на 2020 - 2025 рр.

"Інноваційні освітні технології як засіб розвитку творчої активності підростаючого покоління"

МЕТА РОБОТИ:

запровадження у освітній процес інноваційних технологій, які спрямовані на формування самостійної, творчої, активної та мобільної особистості, умотивованої до самореалізації, здатної вчитися упродовж життя, діяти та самостійно приймати рішення у різних життєвих ситуаціях.

Завдання:

1. Вивчити моделі навчальної взаємодії, які базуються на новітніх технологіях навчання та виховання, що націлені на формування життєво компетентної особистості.

2. Забезпечити формування мотиваційної, методичної, технологічної готовності педагога до реалізації завдань.

3. Системно впроваджувати в педагогічну практику інноваційні технології, які спрямовані на розвиток творчої особистості.

4. Розробити методику моніторингу розвитку творчої особистості шляхом використання інноваційних технологій на формування життєво компетентної особистості.

ПІБ Посада Проблема
Яковлева Т.Г. директор «Інноваційні освітні технології в управлінській діяльності»
Донцова О.В. заступник директора з НВР «Інновації в організації освітнього простору ЗПО»
Могильна О.В. Методист художньо-естетичного напряму (художня самодіяльність) Методичний супровід впровадження новітніх технологій як засіб підвищення професійних компетентностей педагогів ЗПО
Шилова Г.М. Методист художньо-естетичного напряму (декоративно-ужиткова творчість) Роль і місце художньо-естетичного виховання молоді у формуванні базової культури особистості
Макаренко Л.В. Методист еколого-натуралістичного та оздоровчого напрямів «Діяльність методиста щодо практичного втілення інноваційних технологій»
Павлова Т.В. Методист туристсько-краєзнавчого та гуманітарного напрямів «Формування краєзнавчих знань, умінь та навичок вихованців засобами інноваційних технологій»
Маркова О.М. культорганізатор Розвиток творчої активності вихованців засобами використання інноваційних технологій при проведенні масових заходів.

Художньо-естетичний напрям (художня самодіяльність)

ПІБ керівника гуртка Назва гуртка Проблема
Овчаренко Р.Р. Ляльковий театр «Капітошка» «Витівники» Виховання національної свідомості особистості та формування навичок здорового способу життя засобами театрального мистецтва
Ракитянська А.В. Вокальна студія «Співаночки» Формування ціннісних орієнтацій вихованців засобами вокального мистецтва шляхом впровадження інноваційних технологій
Гончарова А.В. Школа танцю «Дует» Формування компетентностей вихованців засобами хореографічного мистецтва
Муравльова І.А. Танцювальна студія «Фантазія» Виховання гармонійно розвиненої особистості на традиціях української культури засобами хореографічного мистецтва.
Маркова О.М. «Грайлики» Розвиток танцювальних навичок дошкільників засобами використання інноваційних технологій на заняттях гуртка

Художньо-естетичний напрям (декоративно-ужиткова творчість)

ПІБ Назва гуртка Проблема
Шилова Л.О. «Чарівна майстерня» Виховання життєтворчої особистості засобами декоративно-прикладного мистецтва.
Шилова Г.М. «Кольорові долоньки» Розвиток творчих здібностей, мислення вихованців засобами декоративно –ужиткового мистецтва
Махітко Д.В. Художня студія Виховання художньо-естетичної культури засобами живопису
Журавльова Л.В. Творча майстерня Розвиток творчих здібностей дітей засобами декоративно-ужиткового мистецтва
Склярова Ю.Г. Образотворче мистецтво Формування здорового способу життя особистості і дитини в умовах в умовах позашкільного навчального закладу
Бурлачко Г.С. «Берегиня» Розвиток творчих здібностей дітей засобами декоративно-ужиткового мистецтва
Савкіна С.Ю. «Магія рукоділля» Розвиток творчих здібностей дітей засобами декоративно-ужиткового мистецтва

Туристсько-краєзнавчий напрям

ПІБ Назва гуртка Проблема
Сотник О.М. «Фольклор та етнографія» Використання інноваційних технологій у роботі керівника гуртків як засіб формування пізнавальної діяльності учнів, виховання свідомого, активного громадянина-патріота
Вигулярна О.О. Історичне краєзнавство «Оберіг» «Фольклор та етнографія» Створення інноваційного освітнього простору на заняттях гуртків з краєзнавства
Руднєва В.Ю. «Юні музеєзнавці» «Формування у дітей ціннісних орієнтацій та усвідомлення своєї національної само ідентифікації засобами музейної педагогіки
Ваховська Д.О. «Фольклористика» Формування національної свідомості у вихованців молодшого шкільного віку засобами інноваційних технологій
Олексенко С.С. «Фольклористика» Розвиток особистості, здатної до самореалізації, виховання високої моралі у підростаючого покоління, формування в нього українського менталітету, традицій через впровадження інноваційних технологій

Еколого-натуралістичний напрям

ПІБ Назва гуртка Проблема
Макаренко Л.В. «Природа крізь призму англійської мови» «Використання ІКТ на заняттях гуртків»
Луценко О.А. «Природа крізь призму англійської мови» Розвиток мовленнєвої компетентності засобами інноваційних технологій на заняттях гуртків.
ЯковлеваТ.Г. «Дитина у світі природи»

Оздоровчий напрям

ПІБ Назва гуртка Проблема
Кузнецов О.М. «Оздоровча гімнастика» Формування у вихованців навичок здорового способу життя через заняття спортом

Гуманітарний напрям

ПІБ Назва гуртка Проблема
Сичевська-Дегтярьова М.В. «Школа журналіста» Формування компетентностей успішної особистості через розвиток критичного мислення слухачів ТО «Школа журналіста»

ТО «Дошколярик»

ПІБ Назва гуртка Проблема
Яковлева Т.Г. «Дитина у світі природи» Екологічне виховання дошкільників засобами інтерактивних технологій
Донцова О.В. Дитяча література Вплив казки на формування ціннісно-моральних якостей особистостей дошкільників
Могильна О.В. Логіка Реалізація особистісно-орієнтованого підходу в гуртках раннього розвитку засобами інтерактивних технологій
Овчаренко Р.Р. Грамота Формування компетентностей особистості засобами гурткової роботи
Павлова Т.В. Українська мова «Патріотичне виховання дітей дошкільного віку засобами мовних інноваційних технологій»
Макаренко Л.В. Англійська мова Сучасні цифрові технології на заняттях гуртків
Маркова О.М. Ритміка Розвиток танцювальних навичок дошкільників засобами використання інноваційних технологій на заняттях гуртка
Ракитянська А.В. Музика Формування ціннісних орієнтацій вихованців засобами вокального мистецтва шляхом впровадження інноваційних технологій
Шилова Г.М. Образотворче мистецтво Розвиток творчих здібностей, мислення вихованців засобами декоративно –ужиткового мистецтва
Кiлькiсть переглядiв: 135