ПЛАН-ГРАФІК

проведення внутрішнього моніторингу якості освіти (самоаналіз)

на 2022-2023 навч.рік

напрям "Система оцінювання здобувачів освіти"

№ п/п Зміст діяльності Термін Відповідальний Узагальнення Форма виконання, виконавець
1. Ознайомлення з Методичними рекомендаціями з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах позашкільної освіти (наказ Державної служби якості освіти України від 01.08.2022 № 01-10/75) до 30.10 Директор Розміщення у Google-класі, педпрацівники
2. Визначення компонентів внутрішньої системи забезпечення якості освіти за напрямом оцінювання «Система оцінювання здобувачів освіти» Протягом жовтня Робоча група План оприлюднення на сайті закладу плану, Яковлева Т.Г.
Проведення моніторингу якості освіти за напрямом «Система оцінювання здобувачів освіти» згідно Порядку проведення моніторингу якості освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.01.2020 р. № 54, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10 лютого 2020 року за № 154/34437.
3. Наявність системи оцінювання здобувачів освіти, яка забезпечує справедливе, об’єктивне оцінювання Листопад-грудень Донцова О.В. Інформація (нарада при директорові) Опитування кер.гуртків, анкетування вихованців та батьків (кер.гуртків)
4. Частка здобувачів освіти, які брали участь у заходах на рівні ЗПО, територіальної громади, області грудень Маркова О.М. Педрада Вивчення документації
5. Частка здобувачів освіти, які брали участь у заходах всеукраїнського та міжнародного рівнів грудень Яковлева Т.Г. Педрада Вивчення документації
6. Частка здобувачів освіти, які отримали у ЗПО документи про позашкільну освіту січень Яковлева Т.Г. Вивчення документації
7. Оцінювання освітніх досягнень здобувачів освіти січень, травень Пархоменко О.А. Педрада Вивчення документації
8. Узагальнення результатів отриманих під час самооцінювання за напрямом «Система оцінювання здобувачів освіти» травень Робоча група інформація Розглядання на педраді
9. Обговорення та оприлюднення результатів за напрямом само оцінювання «Система оцінювання здобувачів освіти» червень Яковлева Т.Г. інформація Розміщення на сайті
10. Урахування результатів самооцінювання за напрямом «Система оцінювання здобувачів освіти» при плануванні роботи ЦПР на 2023-2024 навч.рік серпень Яковлева Т.Г. Донцова О.В. Пропозиції до плану щодо удосконалення системи оцінювання здобувачів освіти План на 2023-2024 навч.рік

на 2021-2022 навч.рік

напрям "Освітнє середовище"

№ п/п Зміст діяльності Термін Відповідальний Узагальнення Форма проведення моніторингу
жовтень
1. Створення безпечних і нешкідливих умов навчання та праці
1.1 Аналіз стану дотримання санітарно-гігієнічних норм у закладі 18-22.10.21р. Рада Інформація спостереження
1.2 Створення сприятливих умов для відвідування вихованцями ЦПР 25-27.10.21р. Рада Інтерпретація результатів Анкетування вихованців та батьків
листопад
2. Визначення рівня обізнаності учасників освітнього процесу з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій
2.1 Стан роботи з ОП,БЖ, ЦЗ у закладі (журнали, інструктажі) 01-14.11.21р. Рада Інформація, ІМН Вивчення документаціії
2.2 Стан організації роботи з БЖ у гуртках 15-30.11.21р. Рада Інтерпретація результатів, ІМН Анкетування вихованців
грудень
3. Робота з дітьми з особливими освітніми потребами. Створення інклюзивного освітнього середовища.
3.1 Робота закладу щодо організації роботи з дітьми з особливими потребами 01-10.12.21р. Рада Інтерпретація результатів Анкетування педагогів
4. Аналіз отриманих результатів щодо само оцінювання освітнього середовища ЦПР за І семестр 11-30.21р рада Аналітична довідка, педрада Вивчення результатів моніторингу
січень
5. Створення безпечного освітнього середовища
5.1 Профілактична робота щодо безпечного використання мережі Інтернет До 10.01.2022р. Рада Інтерпретація результатів ІМН Спостеження, анкетування
5.2. Діяльність закладу щодо протидії боулінгу, дискримінації 11.-30.01.2022р. Ради Інтерпретація результатів ІМН Спостеження, анкетування, вивчення документації
лютий
6.Забезпечення навчальними, наочними посібниками і технічними засобами навчаннявідповідно до освітньої та навчальних програм
6.1. Забезпечення приміщень закладу необхідним обладнанням для реалізації освітньої програми 1-12.02.2022р. Рада Інтерпретація результатів Спостеження, анкетування,
6.2 Робота адміністрації щодо покращення матеріально-технічної бази 13-28.02.2022р. Рада інформація Вивчення документації
березень
7.Формування навичок здорового способу життя у здобувачів освіти
7.1 Організації роботи у ЦПР щодо формування навичок здорового способу життя 1-15.03.2022р. Рада Інтерпретація результатів Анкетування педагогів
7.2. Інформаційно-просвітницька робота у ЦПР щодо формування навичок здорового способу життя 16-30.03.22р. Рада Інтерпретація результатів Анкетування здобувачів освіти
квітень
8. Формування мотивуючого до навчання освітнього простору
8.1. Створення мотивуючого до навчання освітнього середовища 01-30.04.21р. Рада Інтерпретація результатів ІМН Анкетування педагогів та вихованців
травень
9. Аналіз отриманих результатів щодо само оцінювання освітнього середовища ЦПР 01-15.05.21р Рада Пропозиції до плану на 2022-2023 навч.рік Педрада
Узагальнення результатів анкетування, моніторингу тощо
червень
10. Ознайомлення учасників освітнього процесу з результатами внутрішнього моніторингу до 30.06 директор Оприлюднення на веб-сайті
серпень
11. Затвердження плану проведення моніторингу на 2022-2023 навч.рік До 01.09.2021р. Рада Затвердження на педраді

Кiлькiсть переглядiв: 171