/Files/photogallery/розвиток творчості.jpg Розвиток творчих здібностей вихованців на заняттях гуртка

Повноцінна позашкільна діяльність дітей підвищує якість і інтенсивність рішення освітніх завдань. Установи позашкільної освіти і виховання пропонують сьогодні юному поколінню широкий спектр освітніх послуг. При цьому навчання і виховання включається в єдиний унікальний позашкільний педагогічний процес, де навчання стає засобом виховання. Цей особливий тип освіти припускає формування особи дитини в розвиваючих середовищах, які культивують позитивний психолого-педагогический потенціал вільного часу.

Людська цивілізація у своєму становленні є всюди техногенною і інформаційною. Мета утворення на сучасному етапі - виховання духовно багатої, висококультурної і моральної, тобто творчої особи, здатної вирішувати різні завдання.

Типовими ознаками творчої особи є: ініціативність, наполегливість, самостійність, гнучкість і критичність мислення, підвищена ціннісна орієнтація, самокритичність.

Наповнити життя сучасного юного покоління натхненням, "заразити" його жаданням пізнання і творчості можна тільки за допомогою створення сприятливої освітньої атмосфери. І саме така атмосфера створена в Лиманському міському Центрі позашкільної роботи.

Наша мета - естетичне, творче і трудове виховання дітей і підлітків.

Основними завданнями гурткової роботи є:

- розвиток сенсорного сприйняття, логічного мислення і уяви;

- розвиток творчості і індивідуальності;

- виховання високохудожнього і естетичного смаку;

- підвищення особистої культури дітей;

- виховання працьовитості, уміння працювати в колективі і якісно виконувати роботу.

Головне для нас - повага дітей і дитинства. Вважаємо, що тільки поряд з дітьми справжній педагог зберігає силу творчого польоту.

У роботі стосовно розвитку творчої активності дітей, їх особі і індивідуальності засадничими є наступні принципи:

- принцип свободи вибору. Вихованцю повинне надаватися право вибору. Творчі здібності властиві будь-якій людині, кожній дитині, і розкриваються вони тільки в умовах, коли людина може проявити себе як особу, реалізувати своє "Я".

- принцип засвоєння знань через діяльність. Теоретичний матеріал діти освоюють в процесі роботи над своїми виробами, малюнками, творами. Тільки за наявності певного мінімуму загальнопрофесійних знань можна говорити про самостійне створення дітьми конкретних оригінальних творчих продуктів, про навчання їх творчості. Жодне зайняття не обходиться без бесід про мову мистецтва, про великих майстрів минулого і сьогодення;

- принцип регулярного контролю. Не можна представити успішного учбового зайняття без відстежування його якості : настрою тих, що навчаються, міри їх зацікавленості, рівня розуміння і так далі. Тому украй важливе створення на зайнятті сприятливої культуроосвітнього виховного середовища - тобто такого середовища, в якому кожна дитина без особливих зусиль може застосувати свої сили, творчі здібності, задовольнити інтереси, допитливість, потреба в спілкуванні з педагогом і однолітками;

- принцип педагогічної техніки, спрямований на максимальне використання можливостей, знань, інтересів дітей. Для цього необхідно створити умови для самореалізації кожного учня в особово орієнтованому педагогічному процесі через організацію діалогу, свободу вибору, позитивність оцінювання, рефлексію.

Зайняття у гуртках покликане не лише розвивати дітей, але і готувати їх до життя, формувати у них розуміння необхідності співпраці, сприяти їх соціалізації, тобто виховувати шанобливе ставлення до довкілля, до різноманітності культур, соціальну відповідальність за свою долю, власну гідність і особисту честь, учити мислити глобально і конкретно, заохочувати до творчості.

Матеріал Єрдакій І.О.

Кiлькiсть переглядiв: 134