Освітня програма закладу позашкільної освіти – це нормативний документ, який містить характеристику змісту позашкільної освіти, особливості організації освітнього процесу та освітню місію закладу позашкільної освіти.

Освітня програма закладу позашкільної освіти схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується керівником закладу.

Освітня програма вибудовується з урахуванням диференціації та індивідуалізації освітнього процесу, демократизації управління, створення умов для творчої діяльності адміністрації та працівників закладу позашкільної освіти, збереження єдиного освітнього простору в громаді, соціального захисту вихованців, учнів і слухачів, із забезпеченням їх права на доступність і якість позашкільної освіти, створення умов для безперервності освіти.

Освітня програма закладу позашкільної освіти є засобом забезпечення реальних умов для вибору індивідуальної траєкторії розвитку, гарантом досягнення обраних освітніх рівнів, технологічним засобом управління якістю позашкільної освіти.

Освітня програма узгоджена із законами України «Про освіту» та «Про позашкільну освіту», Положенням про позашкільний навчальний заклад, Положенням про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 р. № 651 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 р. за № 1036/9635, Типовою освітньою програмою закладу позашкільної освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 05 січня 2021 р. № 17 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 березня 2021 р. за № 308/35930, листами Міністерства освіти і науки України від 18.03.2022 №1/3544-22 «Про забезпечення освітнього процесу в закладах позашкільної освіти під час дії воєнного стану», від 14.04.2022 №1/4142-22 «Про організацію роботи закладів позашкільної освіти», від 27.07.2022 № 1/8597-22 «Про організацію освітньої діяльності в закладах позашкільної освіти у 2022/2023 навчальному році»

Кiлькiсть переглядiв: 1200