Організація діяльності гуртків ЦПР початкового, основного та вищого рівнів навчання здійснюється відповідно до навчального плану, навчальних програм, які мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», рекомендованих Департаментом освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації (наказ №312 /163-19 ОДА від 05.09.2019) та навчальних програм (модифікованих, адаптованих), розроблених керівниками гуртків Лиманського міського ЦПР.

Навчальні програми (модифіковані, адаптовані), розглянуті педагогічною радою (протокол № 1 від 30.08.2019) та затверджені наказом управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради №562 від 25.10.19р..:

Навчальна програма сучасної хореографії художньо-естетичного напряму позашкільної освіти (Пустовалова С.М., Муравльова І.А.)

Навчальна програма художньо-естетичного напряму позашкільної освіти Школа танців «Дует» (Гончарова А.В.)

Навчальна програма ігротехників художньо-естетичного напряму позашкільної освіти (Овчаренко Р.Р.)

Навчальна програма театру ляльок для гуртка художньо-естетичного напряму позашкільної освіти «Капітошка» (Овчаренко Р.Р.)

Навчальна програма для гуртка художньо-естетичного напряму Вокальна студія «Співаночки» (Ракитянська А.В.)

Навчальна програма театру ляльок для гуртка художньо-естетичного напряму позашкільної освіти «Веселі нотки» (Курильченко Т.А.)

Навчальна програма позашкільної освіти художньо-естетичного напряму «Музичний калейдоскоп» (Ракитянська А.В.)

Навчальна програма для гуртка художньо-естетичного напряму «Ритміка» (Маркова О.М.)

Навчальна програма позашкільної освіти художньо-естетичного напряму «Чарівна майстерня» (Шилова Л.О.)

Навчальна програма художньо-естетичного напряму «Образотворче мистецтво» (Шилова Г.М.)

Навчальна програма з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму "Фольклор та етнографія" (Сотник О.М.)

Навчальна програма для гуртка гуманітарного напряму «Дитяча література» (Донцова О.В.)

Навчальна програма для гуртка гуманітарного напряму «Українська мова» (Павлова Т.В.)

Навчальна програма для гуртка гуманітарного напряму «Англійська мова» (Поліщук О.А.)

Навчальна програма для гуртка гуманітарного напряму «Логіка» (Могильна О.В.)

Навчальна програма для гуртка гуманітарного напряму «Грамота» (Овчаренко Р.Р.)

Навчальні програми (модифіковані, адаптовані) затверджені Наказом департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації № 312/163-19-ОД від 05.09.2019:

Навчальна програма еколого-натуралістичного напряму "Дитина у світі природи" (Яковлева Т.Г.)

Начальна програма "Природа крізь призму англійської мови" (Ходачок О.В)

Освітні програми, що реалізуються у закладі освіти за основними напрями позашкільної освіти

Еколого-натуралістичний:

- Гурток «Природа крізь призму англійської мови»

Програма рекомендована Департаментом освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації (наказ №312 /163-19 ОДА від 05.09.2019)

Програма розрахована на дітей молодшого шкільного віку (7 років), загальна кількість год 144. Заняття проводяться двічі на тиждень тривалістю 2 години. Програмою передбачено теоретичні і практичні форми занять.

- Гурток «Дитина у світі природи»

Програма складена на основі програми «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку, рекомендовано лист МОН України від 01.08.2017р. №1/11-7684, 2017р. Рекомендовано Департаментом освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації (наказ № 312/163-19 ОДА від 05.09.2019)

Програма гуртка спрямована на вихованців від 4 до 6 років..Завдання програми полягають у формуванні соціальної та екологічної компетентностей дитини через набуття уявлень про компоненти природного довкілля..

Туристсько-краєзнавчий:

- Гурток «Соняшник», «Фольклористика»

Навчальна програма з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму «Фольклористика» (Віннічук А. П.) «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах»(протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, протокол № 3 від 22.12.2017).

- Гурток «Юні музеєзнавці»

Навчальна програма з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму "Юні екскурсоводи". "Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах" (протокол засідання НМК з позашкільної освіти від 25.05.2018 року, лист ІМЗО від 06.06.2018 № 22.1/12-Г-316)

- Гурток історичного краєзнавства "Оберіг"

Навчальна програма з гуманітарного напряму "Пізнаємо рідний край". "Схвалено НМК з позашкільної освіти НМР з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №3 від 29.12.2015)

- гурток "Фольклор та етнографія"

Навчальна програма з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму "Фольклор та етнографія". "Схвалено педагогічною радою Лиманського міськогоЦПР від 30.08.2019 протокол №1"

Оздоровчий напрям

- Гурток "Оздоровча гімнастика"

Навчальна програма для гуртка оздоровчого напряму з позашкільної освіти "Озоровча гімнастика" (адаптована, автор Маринич В.Л., схвалено Комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОНУ. протокол № 3 від 18.12.2013року, лист ІІТЗО від 29.01.2014 року № 14/12-Г-67), затверджено наказом УОМС Лиманської міської ради від 25.10.2019 року № 562

Мета пргорами - формування морально-духовної життєкомпетентної особистості засобами фізкультурно-оздоровчої діяльності. Навчальна програма початкового рівня, передбачає 1 рік навчання і розрахована на 144 години (4 години на тиждень) Форма проведення занять - групова, з урахуванням індивідуальних можливостей і потреб дитини.

Художньо-естетичний напрям:

- Гурток організаторів дозвілля «Витівники»

Вихованці вивчають класифікацію ігор, ігровий фольклор, українські народні ігри та ігри народів світу, форми організації дозвілля, основи сценічного руху та взаємодії ігротехніка з аудиторією; оволодівають засобами образної та емоційної виразності, прийомами привертання уваги, навичками ігрового спілкування; вдосконалюють мовлення, долають скованість та страх перед аудиторією; розвивають фізичні, ритмічні здібності; практично засвоюють ігрову позицію «ведучий гри».

Програму складено на основі програми «ІГРОТЕХНІКИ» збірки НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО НАПРЯМУ (Випуск 3) (загальна редакція Шкура Г. А., Ніколайко Н. Ю.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН від 11.06.2018 № 1/11-6202). Затверджено наказом Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради від 15.10.19 № 562

- Гурток «Ляльковий театр «Капітошка»

Програма передбачає вивчення акторської майстерності; сценічної мови та сценічного руху; основ ляльководіння. Гуртківці ознайомлюються з видами театрів ляльок, історією виникнення ляльок та їх типами; вчаться основам акторської майстерності, вмінню відтворювати емоції, настрій, окремі риси характеру, вивчають техніки мистецтва театру ляльок. На практичних заняттях оволодівають прийомами водіння ляльок-рукавичок, вчаться працювати з п’єсою, створюють вистави-мініатюри, виконують вправи на розвиток уваги, зорового сприйняття, координацію рухів та ін.

Програму складено на основі програми «Театр ляльок» збірки НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО НАПРЯМУ (Випуск 3) (загальна редакція Шкура Г. А., Ніколайко Н. Ю.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН від 11.06.2018 № 1/11-6202). Затверджено наказом Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради від 15.10.19 № 562

- Гуртки вокальноъ студії "Співаночки"

На заняттях гуртка розвиваються творчі здібності дітей, виховується глибоке почуття любові до пісні, до музики. Окрім розучування пісень програмою передбачено засвоєння вихованцями основ нотної грамоти, слухання музики та музично-ритмічна творчість.

Програма складена на основі програми вокального мистецтва збірки "Навчальні програми з позашкільної освіти". Київ, 2016 р. рекомендованої Міністерством освіти і науки України (лист від 08.04.2016р. №1/11-4657).Затверджено наказом Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради від 15.10.19 № 562

- Гурток «Веселі нотки»

Програма спрямована на формування у дітей співацької культури, знайомство їх з елементарними поняттями музичної грамоти. На заняттях вихованці опановують первинні вокальні уміння та навички: правила співу, співацьку поставу і дихання, диригентські жести.

Програма складена на основі програми «МУЗИЧНА МОЗАЇКА» (Паненко Г. Л.)«Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, протокол № 3 від 22.12.2017). Затверджено наказом Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради від 15.10.19 № 562

- Гуртки танцювальної студії «Фантазія», "Конфетті"

Заняття в хореографічних гуртках передбачають систематичне і послідовне навчання для всебічного розвитку, естетичного виховання та формування здорового способу життя дітей та молоді.

Програма складена на основі програми сучасної хореографії збірки "Навчальні програми з позашкільної освіти". Київ, 2016 р. рекомендованої Міністерством освіти і науки України (лист від 08.04.2016р. №1/11-4657).Затверджено наказом Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради від 15.10.19 № 562

- Гуртки школи танців «Дует»

Природна грація, пластика, фізична підготовка, почуття міри, увага до партнера у танці, доброзичливість та привітність – риси, які набуваються упроцесі занять бальними танцями.

Програма «СПОРТИВНО-БАЛЬНА ХОРЕОГРАФІЯ» (Зирянов Ю. Я., Зирянова Т. В., Зирянова К. Ю.) «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, протокол № 3 від 22.12.2017) wym-1592995964816

- Гурток арт-студії «Hand-made», "Магія рукоділля"

Навчальна програма з художньо-естетичного напряму «ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО» (автори: Вержбицька І. В., Лебідь Л. Ю.) «Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол №3 від 29.12.2015). ;

- Гурток "Образотворче мистецтво"

Програма складена на основі програм для дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт", рекомендовано: лист МОН України від 01.08.2017р. №1/11-7684, 2017р. та освітньої програми для дітей віком від2 до7 років "Дитина, рекомендовано: лист МОН України №1/11-11177, 2016р. Програму схвалено педагогічною радою ЦПР №1 від 30.08.19р.

- Гурток «Ритміка»

Програма передбачає ознайомлення вихованців з найпростішими музично-ритмічними вправами, танцювальними етюдами, творчими завданнями та музично-танцювальними іграми.

Програму складено на основі програми «Світ танцю» збірника навчальних програм з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напряму школи раннього розвитку «Малюк», рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист МОН від 30.01.2018 № 1/11-1020).

- Гурток «Музика»

Діяльність гуртка спрямована на художньо-естетичне виховання дітей дошкільного віку, формування загальної музикальності, музично-ритмічних здібностей, розвиток музично-рухової активності, творчої уяви та фантазії, зміцнення фізичного та психічного здоров’я підростаючого покоління.

Програму складено на основі програми «Музичний калейдоскоп», схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №2 від 29.06.2017) (лист ІМЗО від 18.07.2017 №211/12-Г-406).

Гуманітарний напрям:

- Гуртки ТО «Школа журналіста»

Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експерементального напряму "Журналістика". Рекомендовано НМР Національного Центру "Мала академія наук України (протокол №1 від 09.02.2017)

Метою навчальної програми є формування компетентностей здобувачів освіти в процесі науково-лослідницької діяльності у галузі журналістики. Програма розрахована на роботу в гуртках і секціях основного рівня навчання.Слухачами гуртка є діти 8-11 класів. на оволодіння навчальним матеріалом пропонується 324 годинр (9 годин на тиждень). Програма може використовуватися під час проведення занять у групах індивідуальногонавчання

- Гурток «Юний дослідник»

Навчальна програма з позашкільної освіти науково-експерементального напряму "Психологія". "Схвалено для використання у позашкільних закладах" (лист ІМЗО від 27.03.2019 № 22.1/12-Г-137; протокол засідання НМК з позашкільної освіти з питань освіти МОН від 15.03.2019 №1)

метою навчальної програми є формування ключових компетентностей особистості учнів шляхом залучення їх до науково-дослідницької роботи з психології. Програма розрахована на навчання дітей 9-11 класів і передбачає навчання дітей у групі основного рівня протягом одного року. На опрацювання навчального матеріалу відведено 128 годин (4 години на тиждень)

- Гурток «Українська мова»

Програма складена на основі програми «Дитина» (нова редакція) 2016р., рекомендована Міністерством науки і освіти України (лист МОН України № 1/11-16163 від 09.11 2015р. ), Схвалено педагогічною радою Лиманського міського Центру позашкільної роботи, протокол №1 від 30.08.2019 р.

- Гурток «Грамота»

Програма складена на основі програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», рекомендовано лист МОН України від 01.08.2017р. №1/11-7684, 2017р. , освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», рекомендовано: лист МОН України № 1/11-11177 , 2016р. ), Схвалено педагогічною радою Лиманського міського Центру позашкільної роботи, протокол №1 від 30.08.2019 р.

- Гурток «Дитяча література»

Програма складена на основі програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», рекомендовано лист МОН України від 01.08.2017р. №1/11-7684, 2017р. , освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», рекомендовано: лист МОН України № 1/11-16163 від 09.11.2015р., Схвалено педагогічною радою Лиманського міського Центру позашкільної роботи, протокол №1 від 30.08.2019 р.

- Гурток «Логіка»

Програма складена на основі навчальної програми раннього творчого розвитку «Малюк», «Вчимося граючись» та «Учись учитися» збірника навчальних програм з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напряму школи раннього розвитку «Малюк», рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист МОН від 30.01.2018 № 1/11-1020).

- Гурток «Англійська мова»

Програма складена на основі навчальної програми з позашкільної освіти «Перші кроки в англійській мові» збірника навчальних програм з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напряму школи раннього розвитку «Малюк», рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист МОН від 30.01.2018 №1/11-1020. Схвалено педагогічною радою Лиманського міського ЦПР (протокол №1 від 30.08.2019р)

Кiлькiсть переглядiв: 901